ΣΤΗΛΗ ΙΔΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τιμητική στήλη για τους ιδρυτές σχολείων και εκπαιδευτικούς όλης της Αιγύπτου

Όπως είχε προαναγγελθεί, ο ΣΑΑΣΑ, στις 2 Οκτωβρίου 2005 διοργάνωσε την 1η ετήσια εκδήλωση για την απότιση τιμής στην αιγυπτιώτικη παιδεία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ηρώων του άστεως των Αιγυπτιωτών, στην Κηφισιά.

Κύριος σκοπός της συνάντησης, όπως ανέφερε ο τότε πρόεδρος του ΣΑΑΣΑ Τ. Καραγιάννης, ήταν η εγκατάσταση αναθηματικής στήλης προς τιμήν των ευεργετών, ιδρυτών σχολείων και δασκάλων που συντέλεσαν τα μέγιστα στην των Ελλήνων παιδεία στην Αίγυπτο. Σημειωτέον ότι, η αναθηματική πλάκα φιλοτεχνήθηκε με μέριμνα του ΣΑΑΣΑ.


Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 2005, ακολούθησαν και μέχρι το 2017, οι ακόλουθες εκδηλώσεις απότισης τιμής στους ανά την Αίγυπτο εκπαιδευτικούς από το ΣΑΑΣΑ, αλλά και από άλλα αδελφά σωματεία ως εξής:

Στις 28 Μαΐου 2006: Σύλλογο Ελλήνων Καΐρου
Στις 27 Μαΐου 2007: Σύλλογο Ελλήνων Μανσούρας
Στις 25 Μαΐου 2008: Σύλλογο της Σαλβαγείου Εμπορικής Σχολής Αλεξανδρείας
Στις 31 Μαΐου 2009: ΣΑΑΣΑ, για το Αβερώφειο Γυμνάσιο
Στις 30 Μαΐου 2010: ΣΑΑΣΑ, για τα σχολεία της Ιμπραημίας
Στις 29 Μαΐου 2011: ΣΑΑΣΑ, για τις Πατριαρχικές Σχολές της Αλεξανδρείας
Στις 24 Μαΐου 2015: ΣΑΑΣΑ, για το Κανισκέρειο
Στις 28 Μαΐου 2017: ΣΑΑΣΑ, για τη Φαμηλιάδειο Σχολή