ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟ 2010

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
27


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
24

24ΜΑΡΤΙΟΣ
24


ΑΠΡΙΛΙΟΣ
28


ΜΑΪΟΣ
26

30


ΙΟΥΝΙΟΣ
23


ΙΟΥΛΙΟΣ


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
22


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
27


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
24


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
22

20.00 με 24.00 Μηνιαία συνάντηση στο ΣΑΕ
και το κόψιμο της Βασιλόπιτας.


19.00 Απολογιστική Γ. Συνέλευση στο ΣΑΕ.

20.00 με 24.00 Μηνιαία συνάντηση στο ΣΑΕ.20.00 με 24.00 Μηνιαία συνάντηση στο ΣΑΕ.20.00 με 24.00 Μηνιαία συνάντηση στο ΣΑΕ.20.00 με 24.00 Μηνιαία συνάντηση στο ΣΑΕ.

11.00 Ημέρα τιμής εκπαιδευτικών στη πλατεία
ηρώων στο ΑΣΤΥ Αιγυπτιωτών στη Κ. Κηφισιά.
Φέτος για τη Πατριαρχική Σχολή Αλεξάνδρειας

20.00 με 24.00 Μηνιαία συνάντηση στο ΣΑΕ.


-


-20.00 με 24.00 Μηνιαία συνάντηση στο ΣΑΕ.20.00 με 24.00 Μηνιαία συνάντηση στο ΣΑΕ.20.00 με 24.00 Μηνιαία συνάντηση στο ΣΑΕ.20.00 με 24.00 Μηνιαία συνάντηση στο ΣΑΕ.


ΣΑΕ Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών 3ης Σεπτεμβρίου 56

  Πρόγραμμα εκδηλώσεων 2009

  Πρόγραμμα εκδηλώσεων 2007ΣΑΑΣΑ Copyright 2020 © Σύνδεσμος Αποφοίτων Αβερώφειου Σχολής Αλεξάνδρειας


Designed by ::: Metaforce :::